Nu ook verse tappen,gedroogd,ingezouten  …. FRANSE TAPPEN!!!!!!!!!!!!!  
Superaas vor grote bot,schar,gul enz

www.haaivissen.nl

 Te Koop Arvor 20 zeevisboot!!!!!!!!!!!!!!!! kijk in het menu bij Te koop!!!!!!!

                                        NIEUWS
www.dncv.nl
Rover seafishing is ook lid van de DNCV.
De Nederlandse Charterboot vereniging.kijk voor meer info op www.DNCV.nl
Neemt u ten alle tijden u legitimatie mee aan boord ivm eventuele controles op het water!!!      .  we varen op internationale wateren.
                                          Haaivissen aan boord bij Rover
Haaien en roggen vissen.aangesloten bij het tag en release onderzoeks plan van Sportvisserij Nederland.Haaien en roggen worden gemerkt en terug vrij gelaten.Sportvisserij Nederland en het Imares onderzoeken zo de populatie, trek en paaigebieden van de haaien en roggen.Dit is een onderzoeksplan wat gesteund word door de Nederlandse overheid.Dus we organiseren dus haaien en roggentrips…Ware sportvissen om te vangen te bekijken en we dragen zodoende een steentje bij aan dit onderzoek.De vanger ontvangt hiervoor een pakket van sportvisserij nederland als beloning.
Er zijn al 9 terugmeldingen van vangsten van gemerkte haaien, die aan boord van Rover gemerkt zijn!!!!!!!!!!
In 2011 is een meerjarig merkprogramma opgezet voor haaien in de Zeeuwse kustwateren. Dit project is geïnitieerd door Sportvisserij Nederland en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Noordzee en IMARES, Wageningen UR. In eerste instantie was de focus op de gevlekte gladde haai, omdat die relatief veel wordt gevangen in de Zeeuwse Delta, maar in 2012 is de focus uitgebreid naar een breder spectrum aan soorten haaien en zijn ook roggen gemerkt. Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) over de biologie van deze soorten is nog relatief weinig bekend en met merk-terugvangst experimenten wordt kennis verkregen over bijvoorbeeld de verspreiding en beweging van gevlekte gladde haaien en andere soorten; 2) daarnaast werd dit merkprogramma gekoppeld aan een voorlichting- en publiciteitscampagne om meer bewustwording te genereren over de status van de haaien en roggen (elasmobranchen) van de Noordzee. Punt 2 vormt verder geen onderwerp van voorliggende rapportage.

In de afgelopen twee jaar (2011 en 2012) hebben 14 hengelcharters, die voornamelijk actief zijn voor de kust van Neeltje Jans, aan dit merkexperiment meegewerkt

P1011386P1010996

  • Met ingang van 2012 heeft ook een visserijbedrijf meegewerkt, die met een weervisserij in de Oosterschelde op ansjovis vist. Er zijn 174 gevlekte gladde haaien en 16 hondshaaien in 2011 en 472 gevlekte gladde haaien, 11 ruwe haaien, 9 hondshaaien en 2 pijlstaartroggen in 2012 gemerkt. Sommige sportvisserijboten vangen tot 15 gevlekte gladde haaien per dag. Dat geeft aan dat deze haaiensoort lokaal in het zomerseizoen vrij talrijk in de Zeeuwse kustwateren aanwezig is. Tot 8 mei 2013 zijn 12 van de in totaal 646 gemerkte gevlekte gladde haaien teruggevangen (1,9%), één van de 25 hondshaaien (4%) en twee van de 11 gemerkte ruwe haaien (18%). Hierbij zitten een aantal bijzondere terugmeldingen. Eén gevlekte gladde haai heeft minimaal 1000 km afgelegd naar de Golf van Biskaje, een andere minimaal 800 km naar de Noorse kust en 700 km naar de Schotse kust, twee zijn in het Kanaal en twee in het Nauw van Calais teruggevangen. Ondanks het geringe aantal van 12 terugmeldingen tekent zich een duidelijk seizoenspatroon af: de vijf gevlekte gladde haaien die op de grootste afstand (500-1000 km) werden teruggevangen zijn allen in de winter of vroege voorjaar gevangen, de twee haaien op middellange afstand rond het Nauw van Calais (100-300 km) werden in het najaar gevangen en de vier gevlekte gladde haaien in de Zeeuwse kustwateren werden op één na allen in de zomer gevangen, evenals de twee ruwe haaien. Het relatief geringe aantal terugvangsten kan verschillende redenen hebben. Deze worden bediscussieerd en er wordt aangegeven wat de consequenties van de verschillende potentiële verklaringen kan zijn.

GEMERKTE GLADDE HAAIEN 2011
258 = totaal gevangen gladde haaien
174 = totaal gemerkte gladde haaien
1 = totaal terugevangen haaien
87 = mannetjes
80 = vrouwtjes
91 = onbekend geslacht
Verder zijn er 22 hondshaaien, 1 doornhaai en 4 pijlstaartroggen gemeld..
HOE BEPAAL JE HET GESLACHT VAN EEN HAAI OF ROG?
Om te bepalen of het een mannetje of vrouwtje is leg je de vis op zijn rug. Een mannetje heeft twee geslachtsdelen die op vingers lijken. Bij een vrouwtje zijn die afwezig. Voor roggen geldt het zelfde.
zie hieronder een vrouwtje
zie hier boven een mannetje